Hoppa till innehåll

Lydén Distillery Handsprit – 75% 500ml DRICK INTE \ DO NOT DRINK

Från 79.00 kr

Lydén Distillery Handsprit
500ml 75%
DRICK INTE \ DO NOT DRINK

När vi tillverkar vår gin använder vi enbart det absolut finaste som kommer ut ur pannan, mera känt som hjärtat. Vad gör man då med resten, som inte är bra nog att dricka? – I många fall destruerar man det. I vårt fall tar vi vara på allt och återanvänder det till att tillverka handsprit.

Var rädda om varandra. ❤️

Lydén Distillery Handsprit – 75% 500ml DRICK INTE \ DO NOT DRINK
Användning:
handdesinfektion Typ av formulering: vätska Verksamma ämnen: 679g/kg etanol, 100g/kg isopropanol och 6,79g/kg butanol. Dosering: 3ml, minst 2 pumptryck som gnids in noggrant i händerna i minst 30 sekunder.

Endast för utvärtes bruk. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomlig för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren skall vara väl tillsluten. Vid kontakt med ögonen: skölj försiktigt med vatten I flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation kontakta läkare. Sköljd förpackning sorteras som plast.

Antal

3 för 2, Styck, 6-pack